سه شنبه, 11 خرداد 1395 00:00

اعضای انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

شماره نام خانوادگي نام خانوادگی به لاتین      Valid ccp 
1 كبري ابراهيميان K.Ebrahimian  
2 حسن احمدی علافی H.Ahmadi  
3 محمد رضااحمدی مسینه M.R.Ahmadi  
4 موسي احمدي M.Ahmadi  
5 فاطمه انتظاری    
6 محمد احمدی M.Ahmadi  
6 خديجه آذره Kh.Azareh  
8 پيمان احمدي زیو یار p.Ahmadi  
9 محمد قلی آثاری شیک M.Asary shik  
10 علیرضا آذر فر A.Azar Far  
  محمد رحیم آهنگران    
11 عبدالله اميني A.Amini  
12 فریدون اسدی F.Asadi  
13 احمد علي احدي A.A.Ahadi  
14 محمد كاظمي آشتياني M.Kazemi Ashtiani  
15 اميد امينيان پور O.Aminian  
16 آلاله انصاري A.Ansari  
17 ابوالحسني Abolhasani  
18 حمید رضا آرین نیا H.R Arian nia  
19 طيبه اميني T.Amini  
20 محمد صادق اكبري M.S.Akbari  
21 ابراهيم اكبري دوگلسر E.Akbari  
22 مرضیه اسد M.Asad  
23 زهره اسکندری Z.Eskandari  
24 غلامرضا اسكندري GH.R.Eskandari  
25 محمد اسكندري M.Eskandari  
26 زهرا احمدي نژاد Z.Ahmadi Nejad  
27 نعمت اله احمد زاده N.Ahmadzadeh  
28 سعید احمدی تیغ جی S.Ahmadi  
29 اکبر اسماعیلی مقدم A.Esmaeeli Moghadam  
30 طيبه اكباتاني فرد T.Ekbatani fard  
31 ابولفضل الهی امین A.Elahi Amin  
32 محمد علي امینی M.A.Amini  
33 ید ا.....امینیان Y.Aminian  
34 تورج ابراهیمیان سعد آباد T. Ebrahimian  
35 مجید ایمانی مسعود M.Imani masood  
36 شاهین افشار Sh.Afshar  
37 جمال اصغر نژاد J.Asgharnejad  
38 حميد اصدقي سراسكانرود H.Asdaghi  
39 ايمان آتشدر I. Atashdar  
40 اباصلت ايماني A.Imani  
  مهدی اصغری    
41 محمود اكبر زاده M.Akbarzadeh  
42 ابراهيم ابراهيمي E.Ebrahimi  
43 برديا احمديان B.Ahmadian  
44 سارا ايرج نژاد S.Iraj nejad  
45 ابوالقاسم اصغری نائینی A.Asghari  
46 مهدي بابايي M.Babaiee  
47 رضا بابایی R.Babaiee  
48 نجفعلی با فنده N.Bafandeh  
49 فاطمه بهرامي F.Bahrami  
50 امير برات پور A.Baratpour  
51 بيتا بختياري B.Bakhtiyari  
52 سعيد بابايي S.Babaiee  
53 آذر بامشاد A.Bamshad  
54 محمد باقري M.Bagheri  
55 ليلا برجسته L.Barjaste  
  مهدی بهداد    
56 علي بروجردي علوي A.Boroujerdi Alavi  
57 يدالله بناكار Y.Banakar  
58 سيد رقيه بني فاطمي R.Banifatemi  
59 پروین بازدار P.Bazdar  
60 معصومه بهشتي فرد M.BeheshtiFard  
61 مهدي ترحمي اسبو M.Tarahomi  
62 سودابه تقوي S.Taghavi Gol chini  
63 حسن بهادري H.Bahadoori  
64 شهلا بدری SH.Badri  
65 سحر پور حاجی حسینی S.Pour haji hoseini  
66        حسینعلی پیکانفر H.A.peykanfar  
67 عليرضا پور متعبد A.P.Moteabbed  
68 مهرسا پرورش M.parvaresh  
69 اكبر پرده ياقوت A.Parde Yaghoot  
70 حسين پسندي H. Pasandi  
71 حسينعلي پايان H.A.Payan  
72 مريم پرسا M. Parsa  
73 ايرج پارسائيان I.Parsaeeyan  
74 علیرضا پریوش A.Parivash  
75 هنگامه پور مفیدی H.Poor Mofidi  
76 سید مرتضی پور رضوی S.M.Poor Razavi  
77 بهنام پور گرمرودي B.P.Garmroody  
78 فرحناز پور مراد F.Poormorad  
79 فرانک پیری F.Piri  
80 یوسف تجسسی Y.Tajassosi  
81 احمد تجملیان A.Tajamolian  
82 مرجان جراح نادری M.Jarrah Naderi  
83 ثانی جعفری S.Jafari  
84 حمید رضا جعقری H.R. Jafari  
85 سید رسو ل حسینی    
86 هانيه جعفري H. Jafari  
87 فرخنده جعفریان F.Jafarian  
88 فرهاد جلیلی F.Jalili  
89 منصور جو پا ری M.Choopari  
90 حسین خالصي فر(چشیده) H.Cheshide  
  سید حسین حسینی ایمنی    
  یاسر حیدری قادیکلایی    
91 سید حسن حسینی ملائی S.H.Hoseini  
  محمد جانی    
  ندا جباری    
92 فرناز حاج جعفري F. Haj Jafari  
  سید رسول حسینی S.R.Hosseini  
93 پریسا حدادی    
  محسن حمیدی    
94 ندا حسني N.Hasani  
95 مهدی حسیني یزدی M.Hoseini Yazdi  
96 افشین حسینیان خسرو شاهی A.Hoseinian  
97 محمد حمید وند M.Hamidvand  
98 كبري جليلوند K.Jalilvand  
99 شیبان حاج بابایی Sh.Haj Babaiee  
100 امير حسن زاده  A.Hasanzadeh  
101 رعنا حمزه میوه رود R.Hamzeh mivehrood  
102 مهدی حسین یزدی M.Hoseini Yazdi  
  مریم حیدری    
103 غلامعلي حيدري  Gh.A.Heidari  
104 ابراهیم خرمی E.Khorrami  
105 ولي الله خدا كرمي V.khoda karami  
106 اعظم سادات حسيني A.Hoseini  
107 سيده فاطمه حسيني تبار F. Hoseini Tabar  
108 محمد تقی حسن زاده قناد M.T.H.Ghannad  
  سارا حدادی پارسا    
109 مجید حیدری گودرزی m.Heidari Goodarzi  
110 فریبا خالقی F.Khaleghi  
111 هادی خالقی H.Khaleghi  
112 محمد علی خان احمدی M.A.KhanAhmadi  
113 سعید خلیق S.Khaligh  
114 فهیمه خادمی F.Khademi  
115 محمد رضا خیر اندیش M.R Kheir Andish  
116 طاهره خلیلی صوفیان T.Khalili  
  مهرداد خدارحمی    
117 علی خواجویی M.Khajooiee  
118 علیرضا خوش بهار سعد آبادی A.Khoshbahar  
119 صمصام دبیری S.Dabiri  
120 تکتم دادخدا زاده    
121 مریم دردخوار    
122 بهرام دزکی B.Dezaki  
  مریم دادخواه تهرانی    
  زهره دوست محمدی    
123 فرشته دیوانیان    
  سمانه دانشمند    
124 مرضیه دادفر M.Dadfar  
125 محمد حسین دلالي نژاد M.H.Dalalinejad  
126 محسن دهقان M.Dehghan  
127 غلامعباس داوری Gh.A.Davari  
128 محمد ذوالفقاری M.Zolfaghari  
129 علی ذوالفقاری A.Zolfaghari  
130 حسین ر جائی H.Rajaee  
131 سجاد رستمی    
132 محمد رضا رجبی M.R.Rajabi  
133 حسن رحیمی H. Rahimi  
134 احمد رفیعی A.Rafiee  
135 سعید رستمانی S.Rostamani  
136 سید رحیم رضوی S.R.Razavi  
137 مهدي رسولي M.Rasouli  
138 علی اکبر رحیمیان فر A.A.Rahimianfar  
139 داوود رهگذر D.Rahgozar  
140 علي اكبر رجبي A. A. Rajabi  
141 سید یحیی رفیعی s.Y.Rafiee  
142 شهریار رشید زاده Sh.Rashidzade  
143 عبدالعظیم رضوان دمیرچی A.Rezvan Damirchi  
144 رضا دخش R.Dakhsh  
145 دكتر حميد دربان H.Darban.M.D  
146 حسين رفيع زاده H. Rafie Zade  
147 محمد رحيمي M.Rahimi  
148 آسیه رمضانی نژاد A.Ramezani nejad  
149 فريدون زارعي F.Zareiee  
  عین الحیات رضایی    
150 کامل رخشا K.Rakhsha  
151 امير رضايي A.Rezaiee  
152 ابولقاسم رضا خانی A.Rezakhani  
153 محمود رضایی وند M.Razaee Vand  
154 سارا رشيدي فر S. Rashidi Far  
155 سوسن رضوي S. Razavi  
156 رضا رستمي R.Rostami  
157 مجید رستگار رامشه M.R.Ramesheh  
158 زهره زاهدي Z.Zahedy  
159 حسنعلي زنگنه H. A. Zanganeh  
160 صادق زارعي الوار S. Zareiee Alvar  
161 حميد زنگنه H.Zanganeh  
162 ابراهیم زندی شهری نژاد E.Zandi  
163 محمدابراهیم ساوه درودی M.Saveh Doroodi  
164 بهروز سلطانی B.Soltani  
165 ندا سلطاني شاه آبادي N.Soltani Shah Abadi  
166 حمید رضا سلیمی H.R.Salimi  
167 سهيل سهندي فر S.Sahandifar  
168 سپیده سبحانی S.Sobhani  
169 مجید ستار زاده M.Sattarzadeh  
170 شهرام سپهری خامنه Sh.Sepehri  
171 محمد سلیمیان M.Salimian  
172 فاطمه سيما F.Sima  
  مجید سیمرغی    
  ناهید سیستان    
173 رضا سرخ سواد كوهي R.Savadkohi  
174 مصطفي ستاك M.Setak  
175 اكبر سلطان بيگي A.Soltan Beigi  
176 محمد حسین سفید گر M.H.Sefidgar  
177 اصغر شرافت A.Sherafat  
178 خدیجه شریفی سررودی Kh.Sharifi  
179 بهزاد شیخ ابراهیم کندی B.Sh.Ebrahim  
180 وحيد شاكري V.Shakeri  
181 شور انگیز شعبان Sh.shaban  
182 حمید شفیعی H.Shafiee  
183 مصطفی شکاری M.Shekari  
184 داریوش شکرچی D.Shekarchi  
185 رحمان شیر علیوند R.Shir Alivand  
186 علیرضا شول A.Shool  
187 رضا شکری R.Shokri  
188 قاسم شکری افرا Gh.Shokri Afra  
189 سیامک شمس S.Shams  
190 فربد شهسواري F.Shahsavari  
191 محمد حسین شهسواری M.H.Shahsavari  
192 محمد علی شیخ علیزاده M.a.Sheikh Alizadeh  
193 فهيمه شنوايي F. Shenavaiee  
194 کورش شیر دره K.shirdarreh  
195 جواد شادی رو افزا J.Shadi Ro Afza  
196 علی صحاف محمدی A.Sahaf.Mohammady  
197 علي صادقي A.sadeghi  
198 داود صمیمی D.Samimi  
199 آتوسا صادقی A.Sadeghi  
200 ماندانا صالحي M.Salehi  
  محمد حسین صرفی    
201 شکوه صادقی    
202 پوریا صالحي P.Salehi  
203 احمد علي صياد A.A. Sayad  
204 مجيد صدري M.Sadri  
205 جعفر طهوری J.Tahoori  
206 ربابه عاليشاه R.Alishah  
207 نديمه عابديني N.Abedini  
208 عبدالكريم عنايتي A.K.Enayati  
209 محمد طاهر عبادتي M.T.Ebadati  
210 گل صنم صهبايي G.Sahbaee  
211 محمد تقي صالحي پويا M.T.Salehipoya  
212 مهدي طهري M.Tahri  
213 يوسف طوبايي Y.Tobaee  
  محسن طاهریان    
214 کامران طالبی K.Talebi  
215 سعيد طياري S.Tayari  
216 بهادر عزیزی B.Azizi  
217 محمد علي پور M.Alipour  
218 حسین عطاری H.Attari  
219 فیروزه علیرضائی F.Alirezaei  
220 مجید عسگری M.Asgari  
221 عزت اله غزنوي E.L.ghaznavi  
222 دکتر احمد غنی سرفان A. Ghani.M.D  
223 مسعود غفاري صائين M.Ghaffari  
224 احمد علي غفاری A.A.Ghaffari  
  محمد رضا فروتن    
225 علی فارسی A.Farsi  
226 الهام فرحناک E.Farahnak  
227 اکبر فرهادی A.Farhadi  
228 محمد فریدونی F.Fereydooni  
229 کریم فغفوری K.faghfoori  
230 سعید فاضلی S.Fazeli  
231 حسين غفاري H.Ghafari  
  زهرا فقیه عبدالهی    
232 سعید فاتحی S.Fatehi  
233 حميد فراهاني H.Farahani  
234 الهه قادري  elahehghaderi  
235 بابک قربانی B.Ghorbani  
236 سعید قهرمانی ازغندی S.Ghahremani  
237 لیدا قاسم پور اسکویی L.Ghasem poor.Oskooee  
238 محمود قانعی M.Ghanei  
239 محمد رضا قرباني M.R.Ghorbani  
240 علی قدیانی A.Ghadyani  
241 فرزانه قدیمی آسیا بر F.Ghadimi  
242 فرخنده قربانی    
243 آمنه قنبری A.Ghanbari  
244 صدیقه قنبری گوهری S.Gh.Gohari  
245 مصطفی قنبری M.Ghanbari  
246 سعید کاظمیان S.Kazemian  
247 دكتر حسين كاميار H. Kamyar.M.D  
  مهتاب کربی    
248 حسین کاوه H.Kave  
249 حسین کاوه H.Kave  
250 فریدون کبودی مقدم F.K.Moghaddam  
251 محمدحسن کارگر M.H.Kargar  
252 محمد كاشفي فرد M.Kashefi fard  
253 محمد كاظمي آشتياني M.Kazemi.Ashtiani  
254 محسن كهدوئي  m.kahdooiee  
255 محمد حسین کریمی زارچی M.H.Karimi  
256 رضا كريمي R.Karimi  
257 فرشته کشاورز F.Keshavarz  
258 خدیجه کلاهچی Kh.Kolahchi  
259 حمید گرامی H.Gerami  
260 علیرضا گچ کوبان A.R.Gachkooban  
261 فردین گنجیان F.Ganjian  
262 فتحعلي لاهوتي F.Lahoti  
263 غلامرضا گرگیج GH.Gorgichi  
264 لیلی مرادی    
265 جهاندار مجد مقدم J.M.Moghaddam  
266 علیرضا محمد پور گلشنی A.M.Poor Golshani  
  ابراهیم محسنی    
267 علی محمدی A.Mohammadi  
268 جعفر محمودی J.Mahmoodi  
269 معصومه ميرزايي M. Mirzaie  
270 ساسان منیری راد S.Moniryrad  
271 سيده خديجه متقي s.Kh.Mottaghi  
272 حسن مهابادی H.Mahabadi  
273 اقبال احد محبي E.A.Mohebbi  
274 فرانک موحدی F.Movahedi  
275 نادیا موحدی N.Movahhedi  
276 حسین موسوی کلک آبادی H.Moosavi  
277 سید محمد موسوی S.M.Moosavi  
278 حسین معصومی اقدم H.Masoomi aghdam  
279 جواد میر علی کاخکی J.M.Kakhki  
280 سيد امير موسوي S.A.Mosavi  
281 زهرا محمودیه Z.Mahmoodiye  
282 عبد الکریم مختاری A.Mokhtary  
283 كاظم مختاري ابداء K. Mokhtari  
  علی مختاری    
284 یداله مفهومی Y.Mafhoomi  
285 قربانعلی محمودی Gh.A.Mahmoodi  
287 منوجهر مزبان کیا M.Mazbankiya  
288 ناصر معدنی N.Madani  
289 سکینه محمودی آباده    
290 موسی الرضا مهربان M.R.Mehraban  
291 اردوان میر A.Mir  
292 سید شهریار میر آقایی sh.Mir Aghaiee  
293 نرجس مستفیضی N.Mostafizi  
294 سید مجتبی میر محمد خانی S.M.Mohammadkhani  
295 صديقه محمدي  sedighehmohama  
296 جواد محمدي ديزاوند J.Mohammadi  
297 رضا میر زا آقایی R.Mirzaaghaiee  
298 سيد سهيل مسلمي S.S.Moslemi  
299 اقبال احد محبی E.A.Mohebbi  
300 اشرف مهدویان فر A.Mahdian Fard  
301 زهرا میر چی Z.Mirchi  
302 مهران محي الدين M. Mohiedin  
303 منوچهر ميرزايي M.Mirzaie  
304 علي مرادي A.Moradi  
305 عباس موحدي A.Movahedi  
  علیرضا محمدی    
  سودابه مهر نوش    
306 مختار میرزا جانی M.Mirza Jani  
307 احمد نادری A.Naderi  
308 كاظم ناصري K.Naseri  
  فریده نیک فرجام F.Nikfarjam  
310 زهرا ناصري فر  Z.Naseri Far  
311 حسن محمد نیازی H.Niazi  
312 مرشد ندايي  M.Nedaiee  
313 اکبر نریمانی کردلر A.Narimani  
314 بیتا نجفی B.Najafi  
315 مریم نشاط M.Neshat  
316 مهناز نامجو    
317 احمد نوروزی A.Noroozi  
318 محمد رضا نیکپور M.R.Nikpoor  
319 خليل ناصري KH.Naseri  
320 علی نیکو کردار A.Nikookerdar  
  محمد نوروزی راد    
321 محمد نورانی کلته M.Noorani  
322 اعظم نيكويي A. Nikoei  
323 آسیه نامی علی آبار A.Nami  
324 محمد رضا ورامینی M.R.Varamini  
325 سيد حبيب اله هاشمي S. H. Hashemi  
326 سید علی هاشمی S.A.Hashemi  
  نیرالسادات هاشمی    
327 کامران هورفر K.Hoorfar  
  اصغر همدانی    
327 رحيم همتي R.Hemati  
328 محسن هیبتی M.Heibati  
329 مهدی همتی M.Hemati  
330 مهدی یوسفی کهنوج M.Yoosefi  
331 محمد حسین یوسف زاده M.H.Yoosefzade  
332 حسین یوسفی H.Yoosefi  
333 ليدا واحدي L.Vahedi  
334 مهدي وحدتي M.Vahdati  
335 فرهاد هراتی F.Harati  
Read 5193 times Last modified on پنج شنبه, 13 خرداد 1395 07:27

درباره انجمن پرفیوژنیست های ایران

تا سال 1379، یعنی بعد از 30 سال از شروع اولین عمل جراحی قلب در ایران ، مجموعه پرفیوژنیست های کشور بدون حمایت قابل توجهی ، مورد کم مهری قرار گرفته اند . این گروه زحمت کش که جزﺀ لاینفک تیم جراحی قلب بوده و پا به پای جراح و بیهوشی در درمان بیماران نقش بسیار با اهمیتی را داشتند، سر انجام به حکم وجدان و عشقی که در قلبشان بود و به امید رسیدن به جایگاهی در خور و شایسته ،با تلاشی پیگیر در پیش برد اهداف این رشته نو پا کوشیده و سهمی قابل توجه در پیشرفتی که تا به امروز نصیب این رشته نوین گشته است را بر عهده گرفتند .

تماس با ما

آدرس:  ایران ، تهران ، بلوار ميرداماد ، جنب پمپ بنزين ، خيابان كازرون شمالي ، كوچه شهيد نيك رای ، پلاك 4 ، طبقه دوم
تلفن تماس : 26401340-21-0098 
پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
Fax: 0098-21-
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…