فراخوان

بسم الله الرحمن الرحیم
بدین وسیله از یکایک اعضای محترم انجمن صنفی تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران دعوت می شود تا در انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن در روز جمعه 20 دی 1398 ساعت 10 لغایت 12 در دفتر انجمن جراحان قلب (میدان شیخ بهایی خیابان دانشور شرقی پلاک 40) حضور بهم رسانند.

نظردهی فعال نیست.