همکار گرامی

آقای مصطفی ستاک

با احترام

هیات مدیره انجمن صنفی تکنولوژی گردش خون ایران انتخاب شما را به عضویت در سازمان نظام پرستاری مازندران تبریک عرض نموده و توفیق جنابعالی و تمام شیفتگان اعتلای حرفه ای را خواهانیم.

انجمن تکنولوژی گردش خون ایران

نظردهی فعال نیست.