photo 2017 10 29 10 21 17

انجمن صنفی پرفیوژن، از همکاران عزیز دعوت مینماید تا در کنفرانس مدیریت خون و کارگاه آن که با ظرفیت محدود در تاریخ 11 آبان برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند.

ثبت نام: سایت www.ircme.ir با شناسه 105673

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید