بنام خدا
همكاران محترم پرفيوژنيست در سرتاسر ايران عزيز
ضمن عرض سلام و احترام به شما سروران عزيز و فرهيخته كه با صبر و شكيبايي و سعه صدر در خور تحسين ،مسائل انجمن را دنبال نموده و ما را با نقطه نظرات سازنده به آينده دلگرم نموده ايد كمال سپاسگزارى و قدردانى را دارم و همچنين اگر افرادى با طرح مسائل غير واقع و با ادبيات خارج از شأن شما سروران،باعث تشويش اذهان گروه پرفیوژن گرديده و موجب مكدر شدن اوقات عزيز شما گرديده اند اينجانب بنوبه خود از شما عذر خواهى و برای صبوری شما كمال سپاسگزارى را دارم .
اينجانب بعنوان بازرس قانونى انجمن طبق هماهنگى هاى لازم با وزارت كشور كه هميشه همكارى صميمانه را با اين انجمن داشته اند جهت اگاهى مجمع عمومى نوبت اول براى استحضار شما عزيزان بشرح زير اعلام ميدارم :
١- مجمع عمومى در مورخه ٢٥/٤/٩٥ و همزمان با آن انتخابات بازرس و عضو على البدل با حضور نماينده وزارت كشور بر گزار مى گردد كه اگهى نوبت اول در يكى از روزنامه هاى رسمى كشور اعلام و اطلاع رسانى خواهد گرديد .
٢- همكاران محترمى كه علاقمند به كانديداتورى بازرس هستند مى توانند درخواست خود را كتبا به انجمن اعلام نمايند. (زمان ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد )
٣- طبق نظر وزارت كشور افرادى مى توانند در انتخابات شركت نمايند كه داراى كارت عضويت معتبر انجمن باشند.
لذا توصيه مى شود عزيزانی كه كارت عضويت دريافت نكرده اند هر چه زودتر با جناب آقاى حسن زاده مسئول ادارى انجمن تماس و كارت خود را دريافت نمايند .
لازم بذكر است كه طبق دستور نماینده وزارت کشور از حضور افراد بدون كارت عضويت در انتخابات جلوگيرى خواهد شد .همچنين كليه مقررات مجمع عمومى و انتخابات طبق اساسنامه اين انجمن و با نظارت نماينده وزارت كشور مى باشد .
با سپاس فراوان سيد على هاشمى
بازرس انجمن

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید