مجمع عمومى انجمن تكنولوژى گردش خون برون پيكرى ایران ( انجمن پرفيوژنيستهاى ايران )

بدينوسيله به اطلاع اعضاء محترم اين انجمن ميرساند كه مجمع عمومى ساليانه و انتخاب بازرس در روز جمعه مورخه ١٣٩٥/٤/٢٥ (مکان و ساعت مجمع متعاقبا در سایت رسمی انجمن قرار داده میشود)برگزار مى گردد .
موضوعات مطروحه بشرح زير می باشد:
١- گزارش هيئت مديره
٢- گزارش بازرس
٣- گزارش مالى
٤- انتخابات بازرس و على البدل
بدينوسيله خواهشمند است اعضاء محترمى كه تمايل به كانديداتورى در اين انتخابات را دارند از تاريخ درج اين آگهى بمدت ١٠ روز مدارك خود را كه شامل : درخواست کتبی -كپى كارت عضويت معتبر – كپى كارت ملى – كپى شناسنامه و دو قطعه عكس ٣ در ٤ می باشد را جهت بررسي به آدرس انجمن تحويل يا ارسال نمايند و بديهى است پس از اين تاريخ هيچگونه درخواستى پذيرفته نخواهد بود . همكاران براى اطلاعات بيشتر مى توانند به سايت انجمن (www.iransect.ir)مراجعه فرمايند

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید