چهارمین کنگره کشترک قلب و عروق ایرن ( بیست و یکمین کنگره انجمن قلب و عروق ایران، دهمین کنگره انجمن جراحان قلب ایران، نهمین کنگره انجمن بیهوشی قلب، هشتمین کنگره انجمن اک

وکاردیوگرافی، هشتمین کنگره انجمن تکنولوژی گردش خون ایران، چهارمین کنگره انجمن پرستاری قلب ایران ، هشتمین کنگره شاخه انجمن فیزیوتراپیقلب و ریه ایران) 14 – 11 اسفند ماه 1394 برگزار خواهد شد.

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید