قابل توجه همکاران

شماره حساب های جدید انجمن به شرح زیر می باشد :

شماره حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت :1-934932-800-826
شماره حساب جاری :2-930681-20-826
شماره کارت مجازی ( انتقال وجه از کارت به کارت )0745 2708 8610 6219
بنام انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری ( با امضا سید رسول حسینی و حمید شفیعی و آرم انجمن معتبر است )
شعبه بانک سامان میدان آرژانتین
تمامی حساب ها به هم متصل می باشد

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید