به زودی دوره مدون آموزش علمی ECMO ( اکسیژناسیون غشایی برون پیکری ) در کاربردهای مختلف همراه با Work shop توسط ” انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران ” با همکاری ” ELSO جهانی و شاخه اسیایی ELSO ” و بیمارستان لقمان برگزار خواهد شد.

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید