هوالشافی
اسامی قبول شدگان دومین امتحان جامع پرفیوژن (15/12/93)

1- سحر پور حاجی حسینی
2- حسین کاوه (شهید لواسانی)

3-یاسر حیدری
4- مریم حیدری
5-ندا سلطانی شاه آبادی
6- لیدا قاسم پور
7-اکبر پرده یاقوت
8-مهرداد خدا رحمی
9-محمد باقری
10-حسین عطاری
11-نعمت ا.. احمد زاده
12-آیدا ابراهیمی
13-محمد علی یادگاری
14-سید شهریار میر آقایی
15-محمود رضایی وند
16-امیر حسن زاده
17-رضا نوروزی
18-یدا… شیروانی
19- محمد طاهر عبادتی
20-زهره دوست محمدی
21-اعظم السادات حسینی
22-محمد رحیم آهنگران
23-آذر بامشاد
24-غلامرضا گرگیجی
25-رقیه قدیری
26-زهرا میرزایی رامینی
27-اکبر سلطان بیگی
28-سعید احمد تیغ چی
29-احمد علی احدی برزکی
30-محمد رضا رضایی
31-کامل رخشا
32-صابره مصدق
33-مهدی وحدتی
34-احمد صفری
35-حسین سپندی
36-غلام علی حیدری
37-محمد کاشفی فرد
38-رضا کریمی
39-محمد شیخ علیزاده
40-سیامک شمس
41-سودابه تقوی
42-مجید عسگری
43-علی ذولفقاری
44-صادق زارعی الوار
45-ندیمه عابدینی
46-علی مختاری
47-پوریا صالحی
48-آمته قنبری
49-عین الحیات رضایی
50-عباس بنی خلف
51-سمانه دانشمند
52-مهدی یوسفی
53-فرناز حاج جعفری
54-زهرا شیخ اکبری زاده
55-فرزانه قدیمی آسیا بر
56-علی مرادی
57-غلام رضا اسکندری
58-علیرضا مرادی
59-پریسا حدادی بدری
60-امیر برات پور
61-حسن محمد نیازی
62-ولی ا.. خدا کرمی
63-مهدی ترحمی
64-خدیجه شریفی سردرود
65-مرجان جراح نادری
66-علیرضا احمدی
67-طیبه موسوی
68-سیده رقیه بنی فاطمی
69-کاظم مختاری
70-محسن شمسی
71-کامبیز پناهنده
72-حسن رحیمی
73-ابا صلت ایمانی
74-زهره صفوی
75-سعید بابایی
76-بهادر عزیزی
77-لاله اسحاقی
78-مهران محی الدین
79-علی اصغر علیزاده
80-محمد رضا شاکری
81-سهیل سهندی فر
82-فهیمه شنوایی فتاد
83-هانیه جعفری
84-مهدی رسولی
85-رحمان شیر علیوند
86-عبداله امینی
87-محمد صادق اکبری
88-علیرضا خوش بهار
89-تورج ابراهیمیان
90-طیبه امینی
91-حسین رفیع زاده
92-سید علی بروجردی
93-خدیجه آذره
94-سید رسول حسینی

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید