سومین آزمون جامع عمومی CPB در تاریخ جمعه 15 /12/ 93 همزمان با آخرین روز سومین کنگره مشترک قلب و عروق ایران برگزار خواهد شد.

 

منابع سومین آزمون عمومی پرفیوژن – 15 اسفند 93

  • گردش خون برون پیکری – اصول و کاربرد

تالیف حمید شفیعی

– فصل اول : آناتومی و فیزیولوژی

– فصل دوم : خون و مایعات بدن

– فصل یازدهم : حوادث آمبولی و فیلتراسیون

– فصل سیزدهم : موارد خاص در CPB

– فصل چهاردهم : گردش خون برون پیکری در اطفال

  • مروری بر اصول بای پس قلبی – ریوی

تالیف دکتر محمد علی یوسف نیا

– فصل سوم : وسایل مورد استفاده در …

– فصل هفتم : هیپوترمی

– فصل نهم : ضد انعقاد

– فصل یازدهم : خنثی سازی هپارین

  • بای پس قلبی – ریوی

تالیف شول – زارعی

– فصل سوم : محلول های پرایم

– فصل پنجم : اداره کردن بای پس قلبی – ریوی

– فصل ششم : مدیریت متابولیسم در حین بای پس قبی – ریوی

– فصل هفتم : حفاظت از میوکارد

– فصل هشتم : جدا شدن از بای پس

– فصل یازدهم : آسیب اندام ها

– فصل دوازدهم : عوارض مغزی

– فصل سیزدهم : آسیب کلیه

– فصل پانزدهم : بای پس قلبی – ریوی در موارد غیر قلبی

نظری ارسال نشده

دیدگاهتان را بنویسید