فراخوان ثبت نام نامزدهاي انتخابات بازرس انجمن صنفي

فراخوان

بسم الله الرحمن الرحیم
بدین وسیله از یکایک اعضای محترم انجمن صنفی تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران دعوت می شود تا در انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن در روز جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در دفتر انجمن جراحان قلب (میدان شیخ بهایی خیابان دانشور شرقی پلاک ۴۰) حضور بهم رسانند.

اطلاعیه

نظردهی فعال نیست.