تبریک عضویت در سازمان نظام پرستاری مازندران


همکار گرامی

آقای مصطفی ستاک

با احترام

هیات مدیره انجمن صنفی تکنولوژی گردش خون ایران انتخاب شما را به عضویت در سازمان نظام پرستاری مازندران تبریک عرض نموده و توفیق جنابعالی و تمام شیفتگان اعتلای حرفه ای را خواهانیم.

انجمن تکنولوژی گردش خون ایران

اطلاعیه

نظردهی فعال نیست.