فراخوان ثبت نام نامزدهاي انتخابات بازرس انجمن صنفي


بدینوسیله از اعضای محترم انجمن صنفی تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران دعوت می شود در صورت تمایل جهت ثبت نام در جمع نامزدهای انتخابات بازرس انجمن صنفی، درخواست خود را حداکثر تا تاریخ ٢٣ بهمن ماه ١٣٩٧ به روابط عمومی انجمن (۰۹۱۲۴۷۶۱۸۱۲) ارسال فرمایند.

بنا بر مصوبه مجمع عمومی اسفند ماه سال ١٣٩۶، انتخابات بازرس سال ٩٧ همزمان با مجمع عمومی انجمن صنفی تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران در هفتمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق برگزار خواهد شد.

اطلاعیه

نظردهی فعال نیست.