انتخابات بازرس انجمن جمعه 27 مرداد 96 ساعت 9 سالن آمفی تئاتر بیمارستان شهید مدرس


مجمع عمومى انجمن صنفی تکنولوژى گردش خون برون پیکرى ایران (انجمن پرفیوژنیستهاى ایران)

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم این انجمن میرساند که مجمع عمومى سالیانه و انتخاب بازرس در روز جمعه ٢٧ مرداد ٩۶ – ساعت ۹ صبح در محل سالن امفی تئاتر بیمارستان فوق تخصصی مدرس ( به ادرس : سعادت اباد – بالاتر از مبدان کاج ) برگزار مى گردد .

دستور جلسه:
١- گزارش هیئت مدیره
٢- انتخابات بازرس و على البدل

بدینوسیله خواهشمند است اعضاء محترمى که تمایل به کاندیداتورى در این انتخابات را دارند تا تاریخ ٢١ مرداد ماه ٩۶، مدارک خود را که شامل درخواست کتبی / کپى کارت عضویت معتبر / کپى کارت ملى / کپى شناسنامه و دو قطعه عکس ٣ در ۴ می باشد را جهت بررسی به آدرس انجمن تحویل یا ارسال نمایند و بدیهى است پس از این تاریخ هیچگونه درخواستى پذیرفته نخواهد بود .

اطلاعیه

دیدگاهتان را بنویسید