اسامی پذیرفته شدگان در چهارمین آزمون عمومی پرفیوژن -اسفند 1394

اسامی پذیرفته شدگان در آزمون عمومی پرفیوژن – 1394

خانم ها و اقایان
ندا جباری

مهناز نامجو
معصومه بهشتی فر
ملیحه شجاعی
نغمه ادهمی
مریم ارکی
اقبال احد محبی
طیبه اکباتانی
زهره خدا بخشی
محمد حسین شهسواری
کامران طالبی
فریدون زارعی
افسانه پلوری
محمد جانی
عباس آزاد
مینا بنوخو
مریم دارایی
سید سهیل مسلمی
جواد شادی
نفیسه طهماسبی
ابراهیم محسنی
عزت الله غزنوی
نوید قصابان
ابوالفضل الهی امین
محمد سلیمانیان
ربابه حق وردی
اسیه عامی
سید احمد اسعدی
مریم دادخواه تهرانی
سید حبیب الله هاشمی

اطلاعیه

دیدگاهتان را بنویسید