نمونه سوالات آزمون های پرفیوژن

Placeholder

نمونه شش

بسمه تعالیسری ششم سوالات کتاب آقای شول و همکاران ۹۶. کدام یک جزء متغیرهای فیزیولوژیک دخیل در آسیب های مغزی نیست؟الف) MAP ب) HCT ... بیشتر بخوانید
Placeholder

نمونه پنج

بسمه تعالیسری پنجم سوالات کتاب آقای شول و همکاران ۵۹. کدام گزینه در مورد Hot shot صحیح است؟الف- باعث یکنواخت شدن ذخایر سلولی می­شود.ب- ... بیشتر بخوانید
Placeholder

نمونه چهار

بسمه تعالیسری چهارم نمونه سوالات کتاب آقای شول و همکاران – ۳۰ – کدام مورد برای تولید ادرار قلیایی در درمان هموگلوبینوری حین CPB ... بیشتر بخوانید
Placeholder

نمونه سه

بسمه تعالیسری سوم سوالات از کتاب آقای شول ۱. کدام گزینه جزو اقدامات لازم جهت کاهش هوای مکیده شده از طریق ساکشن کاردیوتومی محسوب ... بیشتر بخوانید