عرض تسلیت به جناب شهسواری


همکار گرامی، جناب آقای فربد شهسواری. تسلیت اعضای انجمن صنفی تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران را برای این مصیبت پذیرا باشید.

اطلاعیه

دیدگاهتان را بنویسید