عرض تسلیت به جناب شهسواری


همکار گرامی، جناب آقای فربد شهسواری. تسلیت اعضای انجمن صنفی تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران را برای این مصیبت پذیرا باشید.

اطلاعیه

پاسخی بگذارید